Showrooms

Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden

Een actie op onze Social media kanalen en website van mijnbadsanitairspecialist.nl is geïnitieerd door DER KREIS Nederland B.V.

 

 1. Je kunt slechts 1x stemmen op het goede doel van jouw keuze.
 2. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennisgenomen van de voorwaarden.
 3. Een actie geldt alleen voor de deelnemer zelf. Gewonnen artikelen mogen niet doorverkocht worden.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 5. Deelnemers zijn op geen enkele manier persoonlijk verbonden aan de Der Kreis, niet familiair en niet als medewerker.
 6. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 7. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten.
 8. Een actie is niet te combineren met andere acties.
 9. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail of via facebook.
 10. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina en website van mijnbad.nl.
 11. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de ingezonden informatie op de website en facebook van mijnbadsanitairspecialist.nl zal blijven staan.
 12. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor DER KREIS Nederland B.V.
 14. De winnaars van de actie worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 15. Familie & medewerkers van DER KREIS alsmede de aangesloten ondernemers en de directe familieleden van MijnBad.nl zijn uitgesloten van de actie.
 16. DER KREIS Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 17. DER KREIS Nederland B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. DER KREIS Nederland B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 18. DER KREIS Nederland B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
 19. DER KREIS Nederland B.V. behoudt zich het recht om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 20. Deze actie/promotie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan DER KREIS Nederland B.V.
 21. Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@mijnbad.nl